Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
08/08/2019
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Layering Colour Using Stencils and Incised Card Plates with Ann Bridges

2 Day workshop including all materials

Members £100 Non Members £145

 

 

 


Haenu Lliw gan Ddefnyddio Stensiliau

a Phlatiau Cerdyn Endoredig

gydag Ann Bridges

Gweithdy deuddydd yn cynnwys yr holl ddeunyddiau

 

Aelodau £100                       Heb fod yn Aelodau £145

 

 

 

 

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar