Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
16/09/2014
18:00 - 20:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


EDEXCEL BTEC Lefel 2 Uned Gwneud Printiau Creadigol

(LA00627)

  • Cychwyn: 16/09/2014 (30 wythnos)
  • Diwrnod: Dydd Mawrth
  • Amser: 18:00 – 20:00
  • Ffi’r Cwrs: £200.00

Mae’r cwrs BTEC mewn Gwneud Printiau Creadigol yn cynnig cyfle gwerthfawr i ganfod prosesau newydd a datblygu dealltwriaeth soffistigedig am wneud printiau. Fe’i lluniwyd i ddiwallu anghenion pobl â diddordeb mawr yn y pwnc ac mae’n briodol ar gyfer gwahanol safonau o ran profiad.

Nod y cwrs yw rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i’r dysgwyr am y prosesau a ddefnyddir ym maes gwneud printiau gyda chyfle i lunio gwaith sy’n dangos ymateb creadigol i dechnegau amrywiol argraffu. Rhai o’r meysydd yr ymdrinnir â nhw fydd: prosiectau argraffu celfyddyd gain, colagraff a phrintio archwiliadol. Amrywia’r deunyddiau argraffu o decstiliau a chelfyddyd gain i waith graffeg.

Mae croeso i ddechreuwyr a’r rheiny sydd â rhywfaint o wybodaeth am wneud printiau i wneud cais.

http://www.cambria.ac.uk/courses/course.php?uid=1862

COFRESTRWCH RŴAN: http://cymraeg.cambria.ac.uk/adults-community/enrol-now/


EDEXCEL BTEC Level 2 Creative Printmaking Unit

(LA00627)

  • Start: 16/09/2014 (30 weeks)
  • Day: Tuesday
  • Time: 18:00 – 20:00
  • Course Fee: £200.00

The BTEC course in Creative Printmaking offers a valuable opportunity to discover new processes and develop a sophisticated understanding of printmaking. It is designed to meet the requirements of people with a keen interest in the subject and caters for varying levels of experience.

The course sets out to give learners knowledge and understanding of the processes involved in printmaking and an opportunity to produce work which shows a creative response to various printmaking techniques. Areas covered include: fine art print projects, collagraph and exploratory print. The applications for printing range from textiles and fine art to graphics.
Both beginners and those with some knowledge of printmaking are welcome to apply.

http://www.cambria.ac.uk/courses/course.php?uid=1862

ENROL NOW: http://www.cambria.ac.uk/adults-community/enrol-now/

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar