Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
03/08/2017
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Llyfrau Artistiaid gyda Estella Scholes

3/4 Awst 2017

10:00-16:00

‘’An art work in the hand’’.

Rydym wedi arfer efo gwneud printiau celfyddyd gain yn cynnig testun a darluniau ar gyfer llyfrau a wnaed â llaw. Bydd y gweithdy hwn yn eich annog i fod yn greadigol ac i ailddefnyddio/ailddyfeisio hen waith printiedig sydd dros ben neu wedi’i difrodi er mwyn creu fframwaith llyfr ei hun, fel y dangosir mewn llyfr celf yr artist ei hun. Chwiliwch trwy bortffolios a chistiau cynlluniau ar gyfer gwaith sydd dros ben, gan gynnwys llungopïau a phapurau cynargraffedig eraill, a dewch â nhw efo chi. Os fedrwch chi eu torri’n ddarnau, gallwch greu fframwaith llyfr.

Bydd y gweithdy yn trafod sawl dechneg adeiladu syml. Byddwch yn creu templedi, gan gynnwys nifer o batrymau plygu tudalen sengl, consertina, plygu origami, a phwyth pamffled, gallwch eu defnyddio yn unigol neu gyfuniad ohonynt, a mynd ymlaen i ddatblygu llyfrau eich hunain

Mae Estella Scholes MHA yn artist a thiwtor proffesiynol sydd wedi’i lleoli yn Crewe. Arddangosir ei gwaith yn eang ledled y Gogledd Orllewin a Chymru, a gellir dod o hyd iddo mewn casgliadau preifat a chyhoeddus mor bell i ffwrdd a Norwy a Qatar. Yng ngwreiddiol, cafodd ei hyfforddi fel arlunydd, ond dros y blynyddoedd diwethaf mae ei gwaith wedi canolbwyntio ar wneud printiau gwreiddiol a llyfrau artistiaid.

www.artestella-scholes.co.uk

Rhai nad ydynt yn aelodau £120.00/ Aelodau £75.00

Rhaid archebu lle (trwy e-bostio neu ffonio)


Artists Books with Estella Scholes

3/4 August 2017

10:00-16:00

‘’An art work in the hand’’

We are more used to fine art printmaking supplying both text and illustrations for handmade books. This workshop will encourage you to creatively repurpose/reinvent old, spare, damaged or redundant print based work, to create the book structure itself, as illustrated by examples of the artist’s own book art. Please search portfolios and plan chests for left over work, including photocopies and other pre-printed papers, and bring it with you. If you can cut it up, you can make a book structure.

The workshop will cover several different simple construction techniques.  Participants will create templates, including various single page folding patterns, concertina, origami folding, and pamphlet stitch, which may be used singly or in combination, and then develop their own books.

Estella Scholes MA is a professional artist and tutor based in Crewe. Her work is exhibited widely in the North West and in Wales, and can be found in public and private collections as far away as Norway and Qatar. She originally trained as a painter, although in recent years her work has concentrated on original printmaking and artists books.

www.artestella-scholes.co.uk

Non-members £120.00/Members £75.00

Booking essential (via email or telephone) 

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar