Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
28/07/2016
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Llythrenwaith Mynegiannol

gyda David Armes

Dydd Iau 28 – Dydd Gwener 29 Gorffennaf

10:00-16:00

http://redplatepress.tumblr.com

Manylion pellach:http://goo.gl/WkbGq5

Unigolion nad ydynt yn aelodau £120.00/Aelodau £75.00

Rhaid neilltuo lle o flaen llaw (trwy e-bostio neu ffonio)

Bydd rhagor o fanylion ynglŷn â phob gweithdy unigol ar gael yn fuan.


Expressive Letterpress

with David Armes

Thursday 28th – Friday 29th July

10:00-16:00

http://redplatepress.tumblr.com

Further Details: http://goo.gl/DdumTm

Non-members £120.00/Members £75.00

Booking essential (via email or telephone)

Further details about individual workshops will be available very soon.

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar