Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
24/08/2020
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Mynediad Agored Estynedig

Mae mynediad agored yn rhoi’r cyfle i unrhyw un â phrofiad mewn gwneud printiau i ddefnyddio cyfleusterau’r stiwdio argraffu unwaith y byddan nhw’n ymaelodi â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol. Mae’r ganolfan yn darparu ar gyfer argraffu traddodiadol ac anhraddodiadol gan gynnwys monoteip, ysgythru, cerfwedd ac argraffu â sgrîn.

£8.00 am hyd at 4 awr neu £12.00 am ddiwrnod cyfan i Aelodau Safonol.
Dim tâl i Aelodau Cynhwysol.

Cysylltwch â ni os oes gennych anghenion argraffu penodol neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.


Extended Open Access

Open access offers anyone with printmaking experience the opportunity to use the print studio facilities once they have become a Regional Print Centre member. The centre caters for traditional and non-traditional printmaking including monotype, etching, relief and screen printing.

£8.00 for up to 4 hours or £12.00 for a whole day for Standard Members.
No charge for Inclusive Members.

Please contact us if you have any specific printing needs or require further information.

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar