Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
23/04/2016
12:30 - 16:30

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Mynediad Agored

Mae mynediad agored yn rhoi’r cyfle i unrhyw un â phrofiad mewn gwneud printiau i ddefnyddio cyfleusterau’r stiwdio argraffu unwaith y byddan nhw’n ymaelodi â’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol. Mae’r ganolfan yn darparu ar gyfer argraffu traddodiadol ac anhraddodiadol gan gynnwys monoteip, ysgythru, cerfwedd ac argraffu â sgrîn.

SESIWN AM DDIM AR GYFER AELODAU!

Cysylltwch â ni os oes gennych anghenion argraffu penodol neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.


Open Access

Open access offers anyone with printmaking experience the opportunity to use the print studio facilities once they have become a Regional Print Centre member. The centre caters for traditional and non-traditional printmaking including monotype, etching, relief and screen printing.

FREE SESSION FOR MEMBERS!

Please contact us if you have any specific printing needs or require further information.

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar