Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
11/08/2016
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Os Oes Ansicrwydd Gwnewch Fonoteip

gyda Emma Gregory

Dydd Iau 11 – Dydd Gwener 12 Awst

10:00-16:00

www.emmagregory.co.uk

Manylion pellach: http://goo.gl/ieglFY

 

Unigolion nad ydynt yn aelodau £120.00/Aelodau £75.00

Rhaid neilltuo lle o flaen llaw (trwy e-bostio neu ffonio)

Bydd rhagor o fanylion ynglŷn â phob gweithdy unigol ar gael yn fuan.


 

If in Doubt Make a Monotype

With Emma Gregory

Thursday 11th – Friday 12th August

10:00-16:00

www.emmagregory.co.uk

Further details: http://goo.gl/gJDoIS

Non-members £120.00/Members £75.00

Booking essential (via email or telephone)

Further details about individual workshops will be available very soon.

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar