Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
14/07/2016
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Sgrin-brintio

gyda Kelly Stewart

Dydd Iau 14 – Dydd Gwener 15 Gorffennaf

10:00-16:00

www.skellydesigns.com/

Manylion pellach: http://goo.gl/CZbDH4

Unigolion nad ydynt yn aelodau £120.00/Aelodau £75.00

Rhaid neilltuo lle o flaen llaw (trwy e-bostio neu ffonio)

Bydd rhagor o fanylion ynglŷn â phob gweithdy unigol ar gael yn fuan.


Screenprinting

With Kelly Stewart

Thursday 14th – Friday 15th July

10:00-16:00

www.skellydesigns.com/

Further details: http://goo.gl/14xqbM

Non-members £120.00/Members £75.00

Booking essential (via email or telephone)

Further details about individual workshops will be available very soon.

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar