Map Unavailable

Dyddiad/Amser / Date/Time
29/01/2020
10:00 - 16:30

Lleoliad / Location
Tŷ Pawb


Symposiwm Argraffu: gwneud printiau yn y maes ehangach

symposiwm undydd dan arweiniad artistiaid gwneuthurwyr printiau yn trafod eu hymagwedd at brint ehangach yn eu gwaith.

Dydd Mercher 29 Ionawr 2020

10:00-4:30pm

Tŷ Pawb, Stryd y Farchnad, Wrecsam, Cymru, LL13 8BB

£45.00, sy’n cynnwys cinio a lluniaeth

Rhaid neilltuo eich lle trwy e-bost neu ffonio

[email protected] / 01978 267629

Siaradwyr

 • Luci Melegari Sefydlydd RPC /
  Dirprwy Gyfarwyddwr Celf a Dylunio Coleg Cambria
  Louisa Boyd

  Biography


  Clare Phelan
  https://clarephelan.com
  Claire Willberg
  http://www.clairewillberg.com
  Jess Bugler
  http://www.jessbugler.co.uk

 

 

 

 

 

 

 


The Print Symposium: Printmaking in the Expanded Field

A one-day symposium led by artist printmakers discussing their approach to extended print in their practice.

Wednesday 29th January 2020

10:00-4:30pm

Tŷ Pawb, Market Street, Wrexham, Wales, LL13 8BB

£45.00 including lunch and refreshments

Booking essential via email or telephone

[email protected] / 01978 267629

Speakers

 

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar