Map Unavailable

Dyddiad/Amser / Date/Time
27/02/2019
10:00 - 16:30

Lleoliad / Location
Tŷ Pawb


Symposiwm Argraffu: Cydweithio wrth Wneud Printiau

Symposiwm undydd dan arweiniad artistiaid gwneud printiau sy’n trafod eu harferion a’u prosiectau cydweithredol.

Dydd Mercher 27 Chwefror 2019

10:00-4:30pm

Tŷ Pawb, Stryd y Farchnad, Wrecsam, Cymru, LL13 8BB

£45.00, sy’n cynnwys cinio a lluniaeth

Rhaid neilltuo eich lle trwy e-bost neu ffonio

[email protected] / 01978 267629

Siaradwyr


The Print Symposium: Collaboration in Printmaking

A one-day symposium led by artist printmakers discussing their practice & collaborative projects. 

Wednesday 27th February 2019

10:00-4:30pm

Tŷ Pawb, Market Street, Wrexham, Wales, LL13 8BB

£45.00 including lunch and refreshments

Booking essential via email or telephone

[email protected] / 01978 267629

Speakers

 

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar