Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
14/02/2018
10:00 - 16:30

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Symposiwm Gwneud Printiau: Pren, Leino, a llythrenwasg

Symposiwm undydd dan arweiniad artistiaid gwneuthurwyr printiau  a fydd yn trafod eu dulliau gweithio, cyfnodau preswyl a phrosiectau diweddar. 

Dydd Mercher 14 Chwefror 2018

10:00am-4:30pm

£35.00 gan gynnwys cinio a lluniaeth

(Gostyngiadau ar gael i grwpiau)

Mae’n rhaid archebu lle  drwy anfon e-bost atom neu ein ffonio

 


The Print Symposium: Wood, Lino, & Letterpress

A one-day symposium led by artist printmakers discussing their practice, residencies and recent projects.

Wednesday 14th February 2018

10:00am-4:30pm

£35.00 including lunch and refreshments

(Group discounts available)

Booking essential via email or telephone

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar