Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
18/02/2015
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Y Symposiwm Argraffu: Natur gwneud printiau

Symposiwm undydd wedi’i arwain gan wneuthurwyr printiau ac arlunwyr i drafod sut mae’r amgylchedd naturiol yn ysbrydoli eu harferion gwneud printiau.

Mae’r siaradwyr yn cynnwys:

 • Chris Orr RA – Arlunydd/Gwneuthurwr Printiau
 • Greg Fuller – Arlunydd/Gwneuthurwr Printiau, ac Aelod o Manchester Academy of Fine Art (MAFA)
 • Jason Hicklin RE – Arlunydd/Gwneuthurwr Printiau, a Phennaeth Print City and Guilds of London Art School
 • Louise Hayward – Arlunydd/Gwneuthurwr Printiau
 • Sarah Hopkins – Arlunydd/Gwneuthurwr Printiau, a Phennaeth Maes Cwricwlwm Diwydiannau Creadigol, Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus Coleg Sir Gar
 • Sarah Kirby – Arlunydd/Gwneuthurwr Printiau, ac aelod o Leicester Print Studio
 • Serena Smith – Arlunydd/Gwneuthurwr Printiau, ac aelod o Leicester Print Studio
 • Tracy Hill – Arlunydd, Darlithydd Cyswllt a chyd-arweinydd stiwdios print cyfoes Artlab, UCLan.

Dydd Mercher 18 Chwefror 2015

10:00am-4:30pm

£35.00

Yn cynnwys

 • sgyrsiau a thrafodaethau gyda gwneuthurwyr printiau cyfoes
 • cinio a lluniaeth
 • cyfleoedd i rwydweithio
 • Arwerthiant printiau er budd Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau, gyda phrintiau am gyn lleied â £10.00

Mae’n rhaid archebu lle trwy anfon e-bost neu ffonio / Gostyngiadau grŵp ar gael ar gais


The Print Symposium: The nature of printmaking

A one day symposium led by printmakers and artists discussing how the natural environment inspires their printmaking practice.

Speakers include:

 • Chris Orr RA – Artist/Printmaker
 • Greg Fuller – Artist/Printmaker, and Member of Manchester Academy of Fine Art (MAFA)
 • Jason Hicklin RE – Artist/Printmaker, and Head of Print at the City and Guilds of London Art School
 • Louise Hayward – Artist/Printmaker
 • Sarah Hopkins – Artist/Printmaker, and Curriculum Area Head of Creative Industries, Sport and Public Services at Coleg Sir Gar
 • Sarah Kirby – Artist/Printmaker, and member of Leicester Print Studio
 • Serena Smith – Artist/Printmaker, and member of Leicester Print Studio
 • Tracy Hill – Artist, Associate lecturer and co-leader of Artlab contemporary print studios at UCLan.

Wednesday 18th February 2015

10:00am-4:30pm

£35.00

Includes

 • talks and discussion with contemporary printmakers
 • lunch and refreshments
 • networking opportunities
 • Print sale in aid of Teenage Cancer Trust with prints from as little as £10.00

Booking essential via email or telephone / Group discounts available on request

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar