Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
22/02/2017
10:00 - 16:30

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Y Symposiwm Argraffu: Cyfnodau Preswyl Gwneud Printiau a Phrosiectau Rhyngwladol

Symposiwm undydd dan arweiniad artistiaid a gwneuthurwyr printiau yn trafod eu gwaith, cyfnodau preswyl a phrosiectau rhyngwladol.

 • Dydd Mercher 22 Chwefror 2017
 • 10:00am-4:30pm
 • £35.00 gan gynnwys cinio a the a choffi

Mae’n rhaid archebu lle trwy ein ffonio neu drwy anfon e-bost atom

Mae gostyngiadau ar gael i grwpiau ar gais

Siaradwyr:

Greg Fuller – Artist/Gwneuthurwr Printiau ac Aelod o Academi Gelfyddyd Gain Manceinion (MAFA)
http://gregfuller.me.uk/

Jason Hicklin RE – Gwneuthurwr Printiau a Phennaeth Argraffu Ysgol Gelf City and Guilds Llundain
http://www.jasonhicklin.com/

Katherine Jones – Gwneuthurwr Printiau
http://www.katherine-jones.co.uk/

Paul Croft TMP – Gwneuthurwr Printiau a Darlithydd Gwneud Printiau Celfyddyd Gain Ysgol Gelf Aberystwyth
http://www.paulcroft.org/

Tracy Hill – Artist a chyd-arweinydd stiwdios printiau Artlab yn UCLan
http://www.tracyhill.co.uk/

Mae’r Symposiwm argraffu’n cynnwys:

 • gyrsiau a thrafodaethau gyda gwneuthurwyr printiau cyfoes
 • Cinio a the a choffi
 • Cyfleoedd i rwydweithio
 • Printiau ar werth o gyn lleied â £10 er budd Ambiwlans Awyr Cymru

The Print Symposium: Printmaking Residencies & International Projects

A one-day symposium led by artists and printmakers discussing their practice, residencies, and international projects.

 • Wednesday 22nd February 2017
 • 10:00am-4:30pm
 • £35.00 including lunch and refreshments

Booking essential via email or telephone

Group discounts available on request

Speakers:

Greg Fuller – Artist/Printmaker and Member of Manchester Academy of Fine Art (MAFA)
http://gregfuller.me.uk/

Jason Hicklin RE – Printmaker and Head of Print at the City and Guilds of London Art School
http://www.jasonhicklin.com/

Katherine Jones – Printmaker
http://www.katherine-jones.co.uk/

Paul Croft TMP – Printmaker and Lecturer in Fine Art Printmaking at Aberystwyth School of Art
http://www.paulcroft.org/

Tracy Hill – Artist and co-leader of Artlab contemporary print studios at UCLan
http://www.tracyhill.co.uk/

The Print Symposium includes

 • talks and discussion with contemporary printmakers
 • lunch and refreshments
 • networking opportunities
 • a print sale in aid of Wales Air Ambulance with prints from as little as £10.00

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar