Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
20/08/2020
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


5 – 6 Awst 10am – 4pm

19- 20 Awst 10am – 4pm

Ysgythru o Fywyd Llonydd gyd Nigel 

 

 

Gweithdy deuddydd 

Cost £80 aelodau. £125 heb fod yn aelod. 

 

Bydd y gweithdy hwn yn cynnig cyfle i chi weithio ar blât ysgythru yn uniongyrchol o fywyd llonydd yn y stiwdio. Byddwch yn cael plât acawatint wedi’i baratoi’n barod i roi cynnig ar:

Llun pensel olew 

Gwahanol ddulliau cau allan 

Defnyddio ‘Spit biting’ gyda fferig clorid

A llawer rhagor.

Bydd y grŵp wedyn yn symud ymlaen i argraffu’r plât a “darllen” y print gorffenedig.

 


August  19th – 20th   10am – 4pm

Etching From Still Life with Nigel 

2day workshop

Cost £80 members. £125 non-members.  

This workshop will offer the opportunity to work onto an etching plate directly from a still life in the studio. You we be given a pre-aquatinted plate onto which we shall try;

Oil based pencil drawing

Various stop out methods

Spit biting with Ferric Chloride

And more.

The group will then go on to print the plate and “reading” the finished print.

Booking essential (via email or telephone)

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar