Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
22/07/2016
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Ysgythru Pren

gyda Chris Daunt

Dydd Iau 21 – Dydd Gwener 22 Gorffennaf

10:00-16:00

www.chrisdaunt.comhttp://www.chrisdaunt.com/

Manylion pellach: http://goo.gl/xp2vDn

Unigolion nad ydynt yn aelodau £120.00/Aelodau £75.00

Rhaid neilltuo lle o flaen llaw (trwy e-bostio neu ffonio)

Bydd rhagor o fanylion ynglŷn â phob gweithdy unigol ar gael yn fuan.


Wood Engraving

With Chris Daunt

Thursday 21st – Friday 22nd July

10:00-16:00

www.chrisdaunt.com/

Further Details: http://goo.gl/4N9l90

Non-members £120.00/Members £75.00

Booking essential (via email or telephone)

Further details about individual workshops will be available very soon.

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar