Loading Map....

Dyddiad/Amser / Date/Time
29/10/2015
10:00 - 16:00

Lleoliad / Location
Canolfan Argraffu Ranbarthol/Regional Print Centre


Ysgythru Siwgr codi gyda Jason Hicklin RE

  • Dydd Iau 29 Hydref a dydd Gwener 30 Hydref 2015
  • 10:00 – 16:00

Gweithdy deuddydd yn seiliedig ar y broses acwatint codi siwgr, proses a feistrolwyd gan Picasso, dull positif o dynnu llun ac ysgythru ar blatiau. Bydd y gweithdai yn dangos i’r myfyrwyr sut i greu hydoddiant Siwgr codi, sut i dynnu llun ar y platiau, sut i ysgythru’r lluniau hyn i mewn i blatiau zinc, sut i argraffu’r platiau hyn ac yn y pen draw sut y gall y platiau hyn cael eu ailargraffu.

Yn ystod y gweithdy, mae croeso i unrhyw fyfyrwyr sy’n cael trafferthion efo’u platiau presennol dod a nhw i’r gweithdy ac mi fydd Jason yn gweld sut y gall y problemau hyn cael eu datrys.

Ar hyn o bryd, mae Jason yn ddarlithydd mewn Gwneud Printiau yn Ysgol Gelf City and Guilds, Llundain ac yn aelod etholedig o Gymdeithas Frenhinol yr Arlunwyr. Ysbrydolir ei waith gan effaith amodau atmosfferig a’r tywydd ar y tirlun ynghyd â’i naturiolaeth.

Mae’r gweithdy atyniadol hwn i wneuthurwyr printiau sydd â rhywfaint o brofiad a darperir yr holl ddeunyddiau.

Heb aelodaeth £120.00
Aelodau £75.00

Mae’n hanfodol neilltuo lle (ar ebost neu dros y ffôn)

www.jasonhicklin.com/

 


 

Sugar Lift Etching with Jason Hicklin RE

  • Thursday 29th & Friday 30th October 2015
  • 10:00-16:00

A Two day workshop based around the sugar lift aquatint process, a process mastered by Picasso, a positive way of drawing and etching into plates. The workshop will show the students how to make the sugar lift solution, how to draw onto the plates and how to etch these drawings into zinc plates and finally how to print these plates and eventually how these plates can be editioned.

During the workshop, any students experiencing problems with their existing plates are welcome to bring them along and Jason will see how these problems can be resolved.

Jason is currently a lecturer of Printmaking at City and Guilds Art School, London and an elected member of the Royal Society of Painters. His work is inspired by the atmospheric and weather conditions of the landscape and its physicality.

This engaging workshop is for printmakers with some experience and all materials will be provided.

Non-members £120.00
Members £75.00

Booking essential (via email or telephone)

www.jasonhicklin.com/

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar