Loading Map....

Address
/ Rhosddu Road
Wrexham
LL11 1AU
Wales


Y Gorffennol, y Presennol, y Dyfodol: 10 mlynedd gyda’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol

Digwyddiad Agoriadol:
Dydd Sadwrn 20 Hydref
1:00pm-3:00pm

Oriel Wrecsam, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU

6 Hydref – 1 Rhagfyr 2012

Arddangosfa o waith noddwyr, aelodau cyswllt ac aelodau’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol dros y 10 mlynedd diwethaf.

Curadwyd yr ôl-sylliad hwn i ddathlu’r 10fed penblwydd gan Gydlynydd y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Jim Creed, ac mae’n dathlu’r artistiaid sydd wedi cyfrannu at lwyddiant y Ganolfan dros y ddegawd ddiwethaf. Arddangosa amrywiaeth, datblygiad ac arloesedd argraffu wrth amlygu gwreiddiau traddodiadol y cyfrwng.
Past, Present, Future: 10 years of the Regional Print Centre

Opening Event:
Saturday 20th October
1:00pm-3:00pm

Oriel Wrecsam, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU

6 October – 1 December 2012

An exhibition of work by Regional Print Centre patrons, associates and members from the past 10 years.

This 10th Birthday retrospective has been curated by the Regional Print Centre Coordinator Jim Creed and celebrates the artists who have contributed to the success of Centre over the past decade. It showcases the diversity, development and innovation of printmaking whilst highlighting the traditional roots of the medium.

Opening Event:
Saturday 20th October
1:00pm-3:00pm

 

Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar

Digwyddiadur/What's On

  • No events in this location
  • Edrych ar y calendr digwyddiadau/View events calendar